AKTIVITET:

1

2

3

4

        5
1a Kontakt Afviser kontakt, knurrer og/eller bidforsøg Undviger kontakt - kryber og trækker sig Accepterer kontakt - er helt uengageret - trækker sig ikke Tager selvstændig kontakt eller når føreren tager kontakt - Balanceret Påtrængende kontakt - anledning mangler - kan evt. hoppe og gø
1b Håndtering Vil ikke følge med Følger med et stykke. Evt. i fuld line væk fra TL Følger modvilligt med hele vejen Følger med uden besvær Følger villigt med
1c Håndtering Flugtforsøg / kraftig trueadfærd Kraftige unddragelser / trusler Unddrager sig aktiv håndtering, ingen trueadfærd Lader sig håndtere Lader sig villigt håndtere
2a Leg Leger ikke Leger ikke, viser interesse Leger - starter langsomt. Bliver aktiv Leger aktivt, starter hurtigt Leger meget aktivt. Starter hurtigt. Svær at afbryde
2b Leg - greb Griber ikke Griber ikke straks, snuser først på objektet Griber forsigtigt eller nipper i objektet Griber med hele munden, tager fat Griber straks - målbevidst
2c Leg - træk - kampleg Tager ikke fat Holder forsigtigt fast. Slipper og/eller trækker ikke Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen Tager straks fat og holder fast. Trækker og rusker til  TL slipper Hugger direkte fat og holder fast. Ruskrt og trækker til TL slipper. Rusker efter TL slipper
3a Jagt - fart Starter ikke Starter, men afbryder. Fuldfører ikke Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet (2. gang) Starter og fuldfører med høj fart (1. gang) Starter med meget høj fart. Løber mere end 2 m forbi
3b Jagt - fangst Overser bevidst. Når ikke frem til byttet Tager ikke byttet. Snuser ikke til byttet Tager ikke byttet, men snuser til byttet (1. gang) Tager byttet tøvende Tager byttet straks - Målbevidst (1. + 2. gang)
4  Aktivitetsniveau Inaktiv - Uinteresseret Opmærksom - Står, sidder eller ligger Går rundt. Evt. snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet Skifter hurtigt aktivitet, graver, bider i pinde, springer op Skifter meget hurtigt mellem aktiviteterne. Piber, gør, trækker i linen
5a Overraskelse - skræk Stopper - kort stop, ingen undvigelser Stopper og dukker sig Undvigemanøvre (uden at vende sig bort) Flygter højst 5 meter (vender sig bort) Flygter mere end 5 meter
5b Overraskelse - trusler/aggressivitet Ingen trueadfærd Én eller to trusselshandlinger Mere end to trusselshandlinger eller vedvarende trusler Mange eller vedvarende trusler med angreb Kraftig trueadfærd med direkte angreb
5c Overraskelse - nysgerrighed Går frem til dukken, når dukken er lagt ned Går frem til dukken, når føreren taler til dukken Går frem til dukken, når føreren står ved dukken Går frem til dukken, når føreren er gået halvt frem Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
5d Overraskelse - afreaktion Ingen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gang - Ser til siden 2. gang - Ingen reaktion 3. gang Går i lille bue 1. gang - Går i lille bue 2. gang - Ser til siden 3. gang Strakt line væk fra dukken 1. gang - Går i bue 2. gang - og 3. gang Strakt line væk fra dukken mindst to gange
6a Lyd - skræk Stopper -  kort stop. Ingen undvigelser Stopper og dukker sig Undvigemanøvre (uden at vende sig bort) Flygter højst 5 meter (vender sig bort) Flygter mere end 5 meter
6b Lyd - nysgerrighed Går frem til pladen, når føreren rører ved pladen. Går ikke frem Går frem til pladen, når føreren taler til pladen Går frem til pladen, når føreren står ved pladen Går frem til pladen, når føreren er gået halvt frem Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
6c Lyd - afreaktion Ingen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gang - Ser til siden 2. gang - Ingen reaktion 3. gang Går i lille bue 1. gang - Går i lille bue 2. gang - Ser til siden 3. gang Strakt line væk fra pladen 1. gang - Går i bue 2. gang - og 3. gang Strakt line væk fra pladen mindst to gange
7a Spøgelser - skræk Viser ingen flugttendenser Èn eller to flugthandlinger Skifter mellem begyndende flugt og kontrol Flugt eller afbrudt flugt efter momentets første tredjedel Flygter i linens længde i momentets første tredjedel
7b Spøgelser - trusler/aggressivitet Ingen trueadfærd Èn eller to trusselshandlinger i en del eller hele forløbet Mere end to eller vedvarende trusler i en del af forløbet Mange eller vedvarende trusler med angreb efter den halve afstand Kraftig trueadfærd med angreb i hele forløbet
7c Spøgelser - afreaktion Går frem til figuranten, når figuranten er demaskeret. Kommer ikke frem (1. gang og 2. gang) Går frem til figuranten, når føreren taler til figuranten Går frem til figuranten, når føreren stå ved figuranten Går frem til figuranten, når fører er nået halv frem mod figuranten Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
8  Skarp lyd Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol, siden uberørt Reaktionen forsvinder efter de første skud. Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet Tilbageværende uro efter flere skud. Kan ikke genoptage tidligere aktivitet Viser stigende flugttendenser efter hvert skud både ved aktivitet og passivitet Flygter under aktivitet. Forlader evt. pladsen